ODONTOLOGIA CONSERVADORA I PREVENTIVA

La prevenció i detecció precoç de la càries són el més important per la conservació de les dents. Es recomana com a mínim un control periòdic anual per evitar les malalties bucodentals. Els hàbits d´higiene i pautes personalitzades de prevenció eviten la càries. Prioritzem les tècniques d’odontologia preventiva i restauradores, davant altres tècniques menys conservadores.