REHABILITACIONS PROTÈSIQUES

Per aconseguir bona funció i estètica existeixen diferents alternatives, tant en pròtesi fixa com amovible.
Una visió global, i diagnòstic acurat, determinarà el tractament més adequat per reposar les dents absents.
Realitzem prótesis fixes utilitzant sistemes de CAD-CAM i ceràmiques sense metall de primera qualitat, per millorar la estètica i biocompatibilitat.
La pròtesi amovible segueix sent una alternativa en alguns casos, que pot millorar amb la col.locació de implants per estabilitzar la pròtesi.
El desgast de dents es pot tractar amb un tractament rehabilitador. Mantenir les dents és la nostra prioritat, i estudiem alternatives per millorar la funció i estètica.

La nostra tradició familiar i extensa experiència, ens fa experts en tractaments globals rehabilitadors.